Срок за подаване на Годишен финансов отчет

Всички фирми в България са длъжни да публикуват своя Годишен Финансов Отчет (ГФО) за 2016 година на страницата на Търговския регистър при Агенцията по вписванията до 30.06.2017 г. Изключение правят организациите с нестопанска цел.

През 2017 г. се осъществява автоматичен обмен на информацията за подадени годишни данъчни декларации за ГФО от фирмите към съответните дирекции на НАП. В случай на липса на подадена информация към Търговски регистър, длъжностните лица (Управители на фирми) ще бъдат санкционирани.