Срок за подаване на Годишен финансов отчет

Всички фирми в България са длъжни да публикуват своя Годишен Финансов Отчет (ГФО) за 2016 година на страницата на Търговския регистър при Агенцията по вписванията до 30.06.2017 г. Изключение правят организациите с нестопанска цел.

През 2017 г. се осъществява автоматичен обмен на информацията за подадени годишни данъчни декларации за ГФО от фирмите към съответните дирекции на НАП. В случай на липса на подадена информация към Търговски регистър, длъжностните лица (Управители на фирми) ще бъдат санкционирани.

Санкции

Санкциите започват от 1500 лв. за фирмата и от 500 лв. за Управителя. Таксата за подаване на гише в Търговския регистър е 50 лв.  За подаване по електронен път с електронен подпис е 20 лв. Възможно е да се подадат и предишни години с заявлението за 2016 г. съответно само с една такса.