От първи юни тази година влязоха в сила новите изменения и допълнения в Наредбата

за парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), обяви Националният осигурителен институт (НОИ). Те засягат няколко аспекта, два от който са: бащинство и прекъсване на майчинство. Промените са изцяло съгласувани с последните изменения както в Кодекса на труда (КТ), така и в Кодекса за социално осигуряване (КСО). С тях се увеличават не само кръгът на правоимащите лица, но и се въвеждат нови видове отпуски и парични обезщетения. Какви са те?