Skip to main content Skip to search

Донка Бърдарска

Донка Бърдарска

Образование:

  • Стопанска Академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов – висше
  • Бакалавър – Финанси
  • Магистър – Финанси
  • ВТУ“Св. св. Кирил и Методий“
  • Магистър – Счетоводство на предприятието

Опит:

  • над 15 г. опит в сферата на фирменото счетоводство и корпоративните финанси.

Отговорности:

  1. Счетоводно обслужване
  2. Администриране на персонал (трудови договори, заплати, осигуровки, отпуски, болнични)
  3. Годишно приключване и изготвяне на ГФО (Статистика, НАП, Търговски регистър)
  4. Консолидирани финансови отчети.