Skip to main content Skip to search

Радостин Бърдарски

Радостин Бърдарски

Образование:

  • Търговска гимназия гр. Стара Загора – средно образование
  • Стопанска Академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов – висше
  • Бакалавър – Счетоводство и контрол
  • Магистър – Банков Мениджмънт

Опит:

  • над 5 г. опит в банковата сфера включително и ръководител на банков офис гр. София
  • над 10 г. опит в сферата на фирменото счетоводство, администриране на персонал регистрация на търговски дружества.

Отговорности:

  1. Регистрация на фирми
  2. Счетоводно обслужване
  3. Администриране на персонал (трудови договори, заплати, осигуровки, отпуски, болнични)
  4. Годишно приключване и изготвяне на ГФО (Статистика, НАП, Търговски регистър)