Skip to main content Skip to search

Услуги

Пълен набор от професионални счетоводни услуги

Ние предлагаме пълно счетоводно обслужване още от първата стопанска операция, през текущото счетоводно отчитане до изготвянето и подаването на годишния финансов отчет (ГФО).
Пълно счетоводно обслужване

Административно обслужване в Нап, Търговски Регистър

Използването на наш електронен подпис освобождава от ангажимент собствениците на фирми, които са наши клиенти за досадно чакане в Нап, Търговски Регистър и др.

100% Гарантирано качество

Денонощно достъпни за нашите клиенти. Опитът ни във фирменото обслужване ще ви позволи да насочите вниманието си изцяло във вашият бизнес.

Данъчно и Счетоводно Консултиране

Свържете се с нас, за да разберем вашите трудности и проблеми. Не се притеснявайте, всяко препядствие има своето решение. Birdfinance ще Ви помогне с консултация и професионални счетоводни услуги!

Счетоводни услуги свързани с персонала
Услуги свързани с персонала

Изготвяне на Трудови договори, характеристики, регистрация в НАП до 2 часа. Отпуски, заповеди. Болнични.

Други услуги свързани с персонала

Проверка на активноста на персонала от “Скрит клиент”. /за търговско ориентирани фирми/ Прекратяване на Трудови договори. Отразяване на стаж и прослужено време в трудовите книжки, заповеди, служебни бележки. Текущи консултации свързани с персонала.